loading

MASZ PYTANIA ?

ZADZWOу: +48 602-332-359

e-mail: urodzony22lipca@wp.pl

0
Koszyk
Użytkownik

Obowiązuje od 15.V.2016 r.
Sklep internetowy Wydawnictwa Eliotpol działający pod adresem http://wydawnictwo-eliotpol.cdx.pl/prowadzony przez Eliotpol Jacek Klempis z siedzibą w Warszawie przy ul. Piechurów 6, 04-696 Warszawa, NIP 118-000-61-91, REGON 012054570, wpisaną do CEIDG (data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 28.XII.1990 r.) e-mail: urodzony22lipca@wp.pl, tel. +48 602-332-359

 

Definicje:

Księgarnia - prowadzony przez Wydawnictwo Eliotpol sklep internetowy działający pod adresem: http://wydawnictwo-eliotpol.cdx.pl/ 
Towar - produkty będą w ofercie Księgarni
Klient - osoba fizyczna lub prawna; 
Konsument - Klient będący osobą fizyczną zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. k.c.;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, konto zawiera historię zamówień;
Przelewy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

I. Sprzedaż. Realizacja zamówień.
1. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internetu 
2. Zamówienia są przyjmowane przez strony w każdy dzień tygodnia przez całą dobę. 
3. W celu dokonania zakupów w Księgarni internetowej niezbędne jest wypełnienie formularza lub poprzez posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Klienci chcący założyć konto powinni wypełnić formularz zawarty na stornie: http://wydawnictwo-eliotpol.cdx.pl/_login
4. Klientem Księgarni może być zarówno osoba fizyczna jaki i osoba prawna. 
5. Przesłane przez Klienta zamówienie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Księgarnią. 
6. Po złożonym przez Klienta zamówieniu Księgarnia wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-maila podany Klienta w formularzu.
7. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera dane produkty określa sposób płatności, dostawy oraz adres niezbędny do wystawienia faktury.
8. W przypadku niedostępności zamówionych towarów (co jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji zamówienia przez Księgarnie) Księgarnia zawiadomi o tym fakcie Klienta.
9. W przypadku braku możliwości realizacji lub w przypadku opóźnienia realizacji zamówień Klient zostanie o tym poinformowany. Jeżeli jednak nie będzie możliwości realizacji zamówienia Księgarnia niezwłocznie zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z niniejszym regulaminem
10. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów promocyjnych lub upłynięcia czasu trwania promocji.
11. Realizacja zamówień może nastąpić, według wyboru Klienta i w ramach wariantów oferowanych przez Księgarnię: np. za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub przez odbiór osobisty. 
12. Oferta promocyjna na przesyłkę wynosi:
a. po przekroczeniu kwoty zamówienia 50 zł przesyłka tylko 5 zł za pośrednictwem Poczty Polskiej.
b. po przekroczeniu kwoty zamówienia 100 zł przesyłka gratis za pośrednictwem Poczty Polskiej
13. Do krajów Unii Europejskiej jak i poza Unię Europejską zamówienie może być dostarczone tylko po uzgodnieniu i indywidualnej wycenie. 
14. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania przesyłka powinna być sprawdzona w obecności kuriera lub pracownika poczty (podczas odbioru) i sporządzony stosowny protokół szkody co ułatwi rozpatrzenie reklamacji.

 


II. Dane osobowe i ich ochrona.
1. Składając zamówienie w Księgarni, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa Eliotpol oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Księgarnię. Za podanie niepoprawnych danych odpowiedzialność ponosi Klient.
2. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym będą one wykorzystane tylko do informowania o nowych promocjach i produktach dostępnych w Księgarni. 
3. Administratorem Państwa danych jest firma Wydawnictwo Eliotpol Jacek Klempis, ul. Zabłocińska 2/22, 01-697 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków  rachunkowo-podatkowych przez ww. firmę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres  danych, które musi zawierać faktura oraz realizacja zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: ekonol@wp.pl. Dostęp do Państwa danych oprócz Wydawnictwa Eliotpol jacek Klempis będą mieć podmioty współpracujące z ww. firmą w zakresie: obsługi systemów informatycznych oraz podmioty świadczące na rzecz ww. firmy usługi rachunkowo-podatkowe. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została dokonana realizacja zamówienia lub/i wystawiona faktura. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Nie sprzedajemy danych osobowych Klientów, ani też nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami „RODO” - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

III. Ceny towarów.
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w Księgarni i są podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych. Promocją nie będą objęte zamówienia złożone przed wejściem w życie promocji.
4. Promocje organizowane przez Księgarnie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione "w koszyku" tj. na etapie składania zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy dostępne są w zakładce w sekcji Koszty przesyłki. 
 

 

 

IV. Płatności.
1. W księgarni, na terytorium Polski są możliwe formy płatności za zamówione towary w formule płatność przy odbiorze oraz z góry: przelew bankowy, zapłata kartą płatniczą lub kredytową. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.W przypadku wybrania przelewu realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Księgarnię potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Księgarnię potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
3. W przypadku wybranych towarów Księgarnia zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 

 

V. Reklamacje.
1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora).
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem Klient może złożyć reklamacje. W takim przypadku powinien skontaktować się z Księgarnią (wysłać reklamację na adres e-mail: urodzony22lipca@wp.pl) i odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Księgarni:
Wydawnictwo Eliotpol
 Ul. Piechurów 6
04-696 Warszawa
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
3. Księgarnia niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 
4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. 
5. W przypadku kiedy nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Księgarnie zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. 
6. Koszty (liczone za adekwatną paczkę ekonomiczną niezależnie od sposobu przesłania przez Klienta) związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Księgarnia zgodnie z niniejszym regulaminem zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

 

 

VI. Zwrot. Odstąpienie od umowy.
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia.
2. Zwracane towary muszą być kompletne w stanie nie pogorszonym tj. w stanie nie posiadającym śladów użytkowania wraz z dokumentem potwierdzającym zakup w Księgarni.
3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:
Wydawnictwo Eliotpol
 Ul. Piechurów 6
04-696 Warszawa 
4. Księgarnia dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

 

VII. Zwrot należności Klientom
1. W sytuacji, kiedy zaistnieje sytuacja zwrotu wpłaconej przez Klienta należności nastąpi ona do 14 dni od momentu stosownego poinformowania Księgarni.
2. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Przy dokonaniu zwrotu należy wypełnić druk, który znajduje się w sekcji "Wzór odstąpienia od umowy" lub w odręcznym piśmie zawrzeć wszystkie informacje według wspomnianego wzoru.
3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości Klienta.
4. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za nie dokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich poprawnych danych koniecznych do dokonania wpłaty

 

 

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.V.2016 roku.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wydawnictwem Eliotpol.
3. Towary prezentowane w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Księgarni nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Księgarni lub u jego dostawców.
4. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy błędy powstałe w wyniku pracy administratorów świadczących klientom usługi dostępu do Internetu czy administrowanie kont pocztowych.
5. Księgarnie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zamówieniach, które powstały w wyniku przekazania przez Klientów błędnych danych. Księgarnia wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania.
6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem czy Konsumentem a Księgarnią, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jednak w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie. Zamówienia wcześniej złożone będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.