loading

MASZ PYTANIA ?

ZADZWOу: +48 602-332-359

e-mail: urodzony22lipca@wp.pl

0
Koszyk
Użytkownik

Historia zawsze była moim ulubionym przedmiotem. Pamiętam, jak nauczycielowi tego przedmiotu w liceum odebrało mowę po moim stwierdzeniu, że podczas okupacji Polacy trafiali do obozów koncentracyjnych zarówno po stronie niemieckiej, jak i sowieckiej.

 

Miałem szczęście być synem uczestnika Powstania Warszawskiego, żołnierza elitarnej kompanii Kedywu AK, więźnia politycznego okresu stalinowskiego. Od dziecka chłonąłem Jego opowieści o działalności konspiracyjnej i walce powstańczej. Dzięki Niemu poznałem wielu Powstańców, Jego kolegów. Moim ulubionym gatunkiem były książki wspomnieniowe, w których bohaterowie opisywali swoje dramatyczne przeżycia podczas II wojny światowej, a zwłaszcza dotyczące Powstania Warszawskiego. W domu poznawałem prawdę historyczną, a wiadomości Radia Wolna Europa skutecznie weryfikowały komunistyczną propagandę. Nie bez znaczenia były wartości chrześcijańskie wyznawane przez moją rodzinę. Mój dziadek brał udział w wojnie 1920 r., a rodzina babci w Powstaniu Styczniowym. To wszystko kształtowało mnie i zaowocowało zaangażowaniem się w działalność wydawniczą, która stała się moją pasją.

 

Moja przygoda z działalnością wydawniczą sięga przełomu wieków XX i XXI. W latach 90-tych podjąłem starania o wydanie wspomnień mojego Ojca. Jedno z wydawnictw podpisało z Nim umowę, ale wkrótce ogłosiło upadłość, jak wiele firm w trudnym okresie transformacji. W kolejnych latach słyszałem od wydawców, że temat prześladowań komunistycznych już się „przejadł”, a oni muszą podążać za trendami rynkowymi. Po roku 2000 przystąpiłem do porządkowania wspomnień Ojca. W czasie wolnym od pracy zawodowej zająłem się opracowaniem Jego pamiętników, które otrzymałem w formie maszynopisów i rękopisów obejmujących lata 50-te XX w. Przepisywałem je na komputerze, jednocześnie redagując tekst. Podczas wykonywania tej pracy, która trwała kilka lat, dojrzewała we mnie decyzja o samodzielnym wydaniu Jego pamiętników. W tym czasie ukazywały się zbiorcze publikacje i artykuły, do współtworzenia których był zapraszany mój Ojciec. Poza tym chętnie odwiedzał szkoły, a na spotkania z młodzieżą przygotowywał sobie notatki opisujące zdarzenia z Jego życia z okresu działalności konspiracyjnej i Powstania Warszawskiego. Niektóre przygody opisał na moją prośbę. Wszystkie te materiały skrzętnie gromadziłem i postanowiłem wydać w postaci jednej publikacji, umieszczone w porządku chronologicznym (1943-1955). Tak powstała pierwsza książka Wydawnictwa Eliotpol Urodzony 22 lipca, wydana w 2014 r.

 

Ojciec był człowiekiem wesołym, towarzyskim, kontaktowym. Miał duże grono znajomych darzących go zaufaniem i sympatią. Koledzy z czasów wspólnej walki w AK, a także wdowy po nich, chętnie powierzali Jemu swoje spisane wspomnienia, uważając że trafiły we właściwe ręce. W 2010 r. zmarł mój Ojciec, a ja odziedziczyłem Jego domowe archiwum. Dzięki kontaktom z kolegami Ojca uzyskałem od nich dodatkowe relacje. Zdawałem sobie sprawę, że jestem w posiadaniu unikalnych, często nigdzie nie publikowanych wspomnień. Te materiały wraz z rozdziałem mojego autorstwa opisującym szlak bojowy Kompanii Żniwiarz oraz uzupełnione fragmenty książki Urodzony 22 lipca, zostały wydane w 2016 r. pt.  Żniwiarz – Kompania Dywersyjna. Relacje żołnierzy 9 Kompanii, Kedyw 17.

 

Jedyną, jak dotąd, publikacją, która nie była pierwszym wydaniem na rynku była książka Zaczęło się pod Arsenałem (2017 r.), zawierająca wspomnienia Stanisława Jastrzębskiego, żołnierza Parasola, uczestnika wielu słynnych akcji, w tym likwidacyjnych. Na przykładzie tej książki można zauważyć zasadniczą różnicę między wcześniejszymi jej edycjami, a wydaniem przez Wydawnictwo Eliotpol. 

 

Najbliżej współczesności są opublikowane pt. Zapiski zwykłego studenta 1981-1983 (2018 r.) unikalne wspomnienia z ww. okresu. Autentyczność, szczegółowość, wyczuwalne emocje to cechy, które nadają wyjątkowy charakter tej publikacji, osiągnięty przez autora dzięki spisywaniu „na bieżąco” udziału m.in. w antykomunistycznych demonstracjach w Warszawie podczas stanu wojennego. Oprócz dużej ilości zamieszczonych fotografii, co jest standardem w Wydawnictwie Eliotpol, zainteresować może humorystyczna i antykomunistyczna pop-twórczość, której przykłady zostały zamieszczone w Zapiskach.

 

Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży książek Wydawnictwa Eliotpol są przeznaczone na finansowanie kolejnych, unikalnych publikacji. Dwie są aktualnie tworzone, ale planowane są kolejne.

 

Na fot. mój Ojciec, Wiesław Klempisz, w 1945 r.

 

Czym różnią się książki Wydawnictwa Eliotpol od innych?

1. Unikalne publikacje, prawdziwe historie, relacje uczestników opisywanych wydarzeń, duża wartość dokumentalna.

2. Książki wyjątkowo bogato ilustrwane. Nawet do 200 dokumentalnych fotografii w jednej publikacji, w tym także unikalne.

3. Znaczna część zamieszczonych zdjęć to fotografie kolorowe.

4. Niemal wszystkie publikacje zawierają barwne ilustracje wykonane przez czołowych, polskich rysowników.

5. Fotografie i ilustracje umieszczone są w miejscach, w których nawiązują do tekstu.

6. Umieszczone relacje nie są cenzurowane, zawierają czasem kontrowersyjne, lecz prawdziwe wypowiedzi autorów.

7. Wyróżniające się, atrakcyjne, kolorowe okładki. 

8. Wszystkie książki są wydawane w średnim formacie B5.

9. Wyjątkowo niskie marże wydawcy. Pomimo wyższych cen druku w kolorze, zamawianych ilustracji i niskich nakładów książki są sprzedawane w przystępnych cenach.